บริษัท Total Access Communication PCL. (dtac) รับสมัครงาน


อัพเดทข่าวงานบริษัทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/10/2555   ประกาศรับสมัครงานบริษัทวันนี้ มีบริษัทที่เปิดรับสมัครงานดังนี้ Total Access Communication PCL. (dtac) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานในตำแหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล  วุฒิปริญญาตรี สำหรับผู้สนใจสมัครงานบริษัทกับบริษัท Total Access Communication PCL. (dtac) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งวิธีการรับสมัครงานได้จากด้านล่างนี้ค่ะ

บริษัท Total Access Communication PCL. (dtac) รับสมัครงาน

 

บริษัท Total Access Communication PCL. (dtac) รับสมัครงาน

.

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Total Access Communication PCL. (ดีแทค)มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมัครงานบริษัท ดีแทค

ตำแหน่ง  พนักงานคีย์ข้อมูล 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีวินัยที่ดีและความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือ เสาร์-อาทิตย์ได้ ถ้าจำเป็น
 • คุณสมบัติดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Excel
 • มีประสบการณ์คีย์ข้อมูล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม MS Excel
 • ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 • ดูแลและปฎิบัติงานได้ตรงตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
 • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครงานบริษัทดีแทค ตามประกาศ บริษัท Total Access Communication PCL. (ดีแทค) รับสมัครงาน ให้ติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่

Total Access Communication Public Company Limited
Recruitment Department,
319 Chamchuri Square Building, 31st Floor,
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok Thailand. 10330

 

lnwtalk.com

+ There are no comments

Add yours