หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครงานราชการทหาร 26 อัตรา มีข่าวดีเรื่องการรับสมัครงานราชการทหารมาฝากสมาชิกที่สนใจงานราชการทหาร  ในครั้งนี้ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครงานราชการทหาร 26 อัตรา โดยหน่วยงานดังกล่าว มีความประสงค์ ต้องการรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย และทหารกองหนุน เพื่อทำการสอบคัดเลือก และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ตามตำแหน่งต่างๆ ซึ่งมีทั้งงานเสมียน งานสื่อสาร พลขับรถ และช่างไฟฟ้า – ประปา สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการทหาร ตามประกาศ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครงานราชการทหาร 26 อัตรา ให้สมัครงานราชการทหารด้วยตนเองได้ที่ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครงานราชการทหาร ผู้สนใจสามารถดูได้จากลิ้งก์ที่แนบท้ายอยู่ด้านล่างนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม งานราชการทหาร >>>>http://www.swcom.mi.th/images/chi2013/Nov/ประกาศร_บสม_คร_นสศ.pdf  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ นครราชสีมา เปิดสอบงานราชการ 1 อัตรา อัพเดทงานราชการที่เปิดสอบ กับ lnwtalk วันนี้ มีหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ในวันที่ 4 – 8 พฤศจิากยน 2556 นี้ ในการรับสมัครงานราชการครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ต้องการบุคคลที่จบการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ด้านบัญชี หากผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องปฏิบัติงานที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสม้ครงานราชการ กับหน่วยงานดังกล่าวนี้ ให้ขอรับ และยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และขั้นตอนการรับสมัครงานราชการ ให้ผู้สนใจอ่านรายละเอียดได้จากลิ้งก์ประกาศรับสมัครงานของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งแนบอยู่ท้ายประกาศนี้ อ่านรายละเอียดการสมัครงานราชการ >>>http://www.sheetram.com/upload/job_download/201310301383090885.pdf

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอบ 7,500 อัตรา ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ ไม่มีข่าวใดที่น่าสนใจเท่ากับ ข่าวการเปิดสอบงานราชการของ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำลังจะเปิดรับสมัครทั่วประเทศในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ในส่วนขององค์การบริหารสวนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับสมาชิกที่ต้องการทราบรายละเอียด สามารถคลิกดูได้จากลิ้งก์ที่แนบอยู่ท้ายนี้ ส่วนกำหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัครสอบ lnwtalk จะติดตามมานำเสนอให้ทราบกันในลำดับต่อไปค่ะ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด งานราชการที่เปิดสอบ http://www.sheetram.com/jobs-b-a-10054-กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น-เปิดสอบ-รับสมัคร-ปี-2556-ภาค-ก-ภาค-ข.html

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ อัพเดทข่าวประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ มีหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต้องการเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยบุคคลที่มีสิทธิ์สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ซึ่งบุคคลใดที่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับการบรรจุในหน่วยงานราชการดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,960 บาท พร้อมกับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ ตามประกาศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ  ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  สมาชิกสามารถดูได้จากลิ้งก์ที่แนบอยู่ท้ายประกาศนี้ รายละเอียด งานราชการ http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/images/Anual/211056_2.pdf  

  กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ ได้แก่หน่วยงานราชการ กรมประมง กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา สำหรับสมาชิกที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ หากต้องการทำงานราชการ ให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงานราชการให้พร้อม เพราะกรมประมง จะเปิดรับสมัครสอบงานราชการตั้งแต่วันที่ 1 – 11 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กรมประมง ตามประกาศ กรมประมง เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. หากผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก จะต้องไปปฏิบัติงานที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี และจะได้รับอัตราเงินเดือน 9,960 บาท ซึ่งสมาชิกที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้ คุณสมบัติของตำแหน่งงงาน >>>http://www.sheetram.com/upload/job_download/201310291383006330.pdf  

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ มีหน่วยงานราชการที่เปิดสอบได้แก่ กรมทางหลวงชนบท กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาใดก็ได้ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพราะตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ คือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ัรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 17,290 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศ กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ให้ขอและยื่นใบสมัครงานพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สนใจสมัครงานราชการ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้ http://www.drr.go.th/sites/default/files/541646464.pdf

งานราชการ จังหวัดลพบุรี มีหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีระดับวุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการในหน่วยงานดังกล่าว ให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งก์ประกาศรับสมัครงานของเทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี ซึ่งแนบอยู่ด้านท้ายประกาศค่ะ เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 10 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน เทศบาลตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีระดับวุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ สายงานที่เริ่มต้นระดับ 1  เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 10 อัตรา เจ้าหน้าที่ระเบียน จำนวน 1 […]

โอกาสดียังคงมีอยู่นะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการรับราชการ ครั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ขยายเวลาการรับสมัครงานราชการไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ดังนั้น ใครที่คิดว่าพลาดโอกาสไปแล้ว รีบไปสมัครงานโดยด่วน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ ทั้งสองตำแหน่ง ต้องการผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และได้บรรจุเข้ารับราชการ จะได้รับอัตราเงินเดือน 16,400 – 18040 บาท ผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศค่ะ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ป.โท 2 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ป.โท 2 ตำแหน่ง ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ […]

งานราชการมาใหม่วันนี้ มีหน่วยงานราชการที่เปิดสอบได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบแข่งขัน บรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ จังหวัดลพบุรี ให้ติดตามอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน และวิธีการรับสมัครได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศค่ะ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ลพบุรี เปิดสอบงานเทศบาล 8 อัตรา ประกาศรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบแข่งขัน บรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ สายงานเริ่มต้นระดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ลพบุรี เปิดสอบงานเทศบาล 8 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา […]

สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ารับราชการในกรมการบินพลเรือน วันนี้ lnwtalk มีประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานดังกล่าวมาฝากกันนะคะ โดย กรมการบินพลเรือน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ด้านวิชาการ วุฒิปริญญาโท ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการของกรมการบินพลเรือน จะได้รับอัตราเงินเดือน 16,400 – 18,040 บาท สมาชิกที่สนใจ ให้ติดตามอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานนี้ได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศนะคะ กรมการบินพลเรือน รับสมัครงานราชการ นักวิชาการ 2 อัตรา (10-31 ตค) ประกาศรับสมัครงาน กรมการบินพลเรือน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ด้านวิชาการ วุฒิปริญญาโท โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยด้านการบิน) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมการบินพลเรือน รับสมัครงานราชการ นักวิชาการ 2 […]

อัพเดทข่าวงานราชการกับ lnwtalk ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2556 พบกันอีกแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่ติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานกับ lnwtalk รับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอน และวันนี้ก็เช่นเดียวกัน lnwtalk มีงานราชการที่เปิดสอบมาฝากสมาชิก ซึ่งหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือก แข่งขัน บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศค่ะ สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 8 อัตรา (28 ตค.-15 พย.56) ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เพื่อสอบคัดเลือก แข่งขัน บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดการสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ […]

อัพเดทข่าวงานราชการกับ lnwtalk ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2556 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังต้องการสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขณะนี้ กรมการจัดหางาน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จำนวน 1 อัตรา และนักสถิติ จำนวน 2 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมการจัดหางาน ให้ติดตามอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครงานได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น กรมการจัดหางาน รับสมัคร นักวิชาการแรงงาน นักสถิติ วุฒิปริญญาตรี ประกาศรับสมัครงาน กรมการจัดหางาน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดการสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) จำนวน 1 อัตรา นักสถิติ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมการจัดหางาน […]

ข่าวดีสำหรับสมาชิกที่อยากรับราชการในหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ส่วนกลาง ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานครนั่นเอง โดยการเปิดสอบงานราชการครั้งนี้ เปิดรับสมัครงานจำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งมีอัตราว่างครั้งแรกรวม 7 อัตรา แต่ละตำแหน่งต้องการผู้สำเร็จการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา สมาชิกท่านใดสนใจงานราชการ กรมบัญชีกลาง ให้ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครงานได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศนี้นะคะ และขอให้สมาชิก lnwtalk ทุกๆ คนโชคดี สอบได้งานดีๆ สมความตั้งใจค่ะ กรมบัญชีกลาง รับสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลที่มีการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการคลัง จำนวน 2 อัตรา นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา นิติกร จำนวน […]

หลังจากที่กรมหม่อนไหมได้มีการเปิดสอบงานราชการในตำแหน่งอื่นๆ ไปแล้ว บัดนี้ กรมหม่อนไหมมีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. อัตราว่าง 2 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งที่รับนี้ จะต้องไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการรับราชการ ให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานราชการได้ที่ลิ้งก์แนบท้ายประกาศด้านล่าง และขอให้สมาชิกทุกๆ คนโชคดี มีงานทำสมความตั้งใจนะคะ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. ประกาศรับสมัครงาน กรมหม่อนไหม มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมหม่อนไหม เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร วุฒิ ปวส. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการเกษตร มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กรมหม่อนไหม เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร วุฒิ […]

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ มีประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งมีความประสงค์ในการรับสมัครบุคคลคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 9 อัตรา โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะเปิดรับสมัครงานราชการทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-21 ตุลาคม 2556 นี้ สำหรับผู้สนใจ ต้องการสมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ตามไปดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับได้จากลิ้งแนบท้ายประกาศ ซึ่งมีทั้งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ ขอให้สมาชิกของ lnwtalk โชคดีและสอบได้โดยถ้วนหน้ากันนะคะ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบงานราชการ 7 ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีความประสงค์ในการรับสมัครบุคคลคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมทั้งหมด 9 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี รวม 20 อัตรา การสมัครงานราชการวันนี้ lnwtalk ขอแนะนำงานที่น่าสนใจมากๆ โดยหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 9 อัตรา รวมอัตราว่างทั้งหมด 20 อัตรา สำหรับผู้สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครงานได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศค่ะ ประกาศรับสมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบ วุฒิ […]

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล 6 อัตรา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดอื่นใดก็ตาม ถ้าหากคุณกำลังมองหางานราชการทำอยู่ล่ะก็ วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 รวม 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษา ปวท., ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้ที่สอบผ่าน และได้รับบรรจุ จะได้รับอัตราเงินเดือน 6,800 – 8,340 บาทตามลำดับ สำหรับผู้สนใจสมัครงาน อบต.หนองทันน้ำ ให้อ่านรายละเอียดจากลิ้งก์แนบท้ายประกาศ ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีรายละเอียดการสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2 จำนวน […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี รวม 5 อัตรา ข่าวรับสมัครงานราชการมีมากันอีกแล้วนะคะ วันนี้เป็นหน่วยงานราชการ กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวม 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสอบงานราชการ กรมธนารักษ์ ให้อ่านรายละเอียดได้จากลิ้งประกาศรับสมัครงานของกรมธนารักษ์ ที่อยู่แนบท้ายประกาศนี้ค่ะ ประกาศรับสมัครงาน กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวม 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังนี้ ตำแหน่ง งานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน วุฒิ ปวส. – […]