ฝันว่า ตนได้แก่ชราลง  ผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นคำที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด หรือ ทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือ คนชรา องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า “ผู้สูงอายุ” คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้ง แต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกมีการนิยาม ผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม วัฒนธรรม และสภาพร่างกาย เช่น ในประเทศที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ ตามอายุกำหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 […]

  ฝันว่า ได้กินแก่นจันทร์  ฝันเห็น แก่นจันทร์หรือได้ทาแก่นจันทร์ ไม้หอมแซนดัลวูด หรือคนไทยนิยมเรียกต้นแก่นจันทร์ เป็นที่นิยมปลูกกันอย่างมากและได้มีการศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆ ของการทำให้เกิดกลิ่นหอมในเนื้อไม้ แต่ในที่นี้จะนำเสนอไม้หอม อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ เนื้อไม้มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า Sandal Wood หรือไม้หอมอินเดีย ซึ่งจะขอใช้ชื่อเรียกเป็นภาษาไทยในที่นี้ว่า ไม้หอมแก่นจันทน์ ทำนายฝัน ฝันว่า ได้กินแก่นจันทร์  ฝันเห็น แก่นจันทร์หรือได้ทาแก่นจันทร์ ในช่วงที่เราหลับใหล บางครั้งเราอาจ ฝันว่า ได้กินแก่นจันทร์ได้เห็นแก่นจันทร์หรือได้ทาแก่นจันทร์  ทำนายฝัน ถ้าท่านกำลังป่วยไข้ก็จะหายไป และท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับโชคลาภเงินทอง พร้อมด้วยเกียรติยศชื่อเสียง

   ฝันว่า  ได้กอดและพร่ำพรอดรักกัน กอด เป็นการสัมผัสรูปแบบหนึ่งที่มีความพิเศษ จนมีผู้กล่าวว่า การกอดไม่เพียงแต่เป็นสัมผัสที่ดี แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ซึ่งมีทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนแนวคิดนี้มากมาย ว่าการกระตุ้นโดยการสัมผัส เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสรีระร่างกายและจิตใจ ทำนายฝัน  ฝันว่า ได้กอดและพร่ำพรอดรักกัน ถ้าหากคุณนอนหลับสนิท และ ฝันว่าได้กอดและพร่ำพรอดรักกัน ทำนายฝันว่าท่านจะได้รับลาภยศถาบรรดาศักดิ์ จากท่านผู้ใหญ่

ฝันว่า กุญแจหาย ความเป็นมาของการประดิษฐ์กุญแจ นักประวัติศาสตร์ไม่แน่ใจว่าเริ่มต้นที่ไหน มีข้อสันนิษฐานว่ากุญแจกลไกลูกแรกทำด้วยไม้มีการพัฒนาโดยอิสระในหลายพื้นที่ในเวลาเดียวกัน เช่น จีน เปอร์เซีย อียิปต์ แอสซีเรีย (Assyria) กรีก และโรมัน จากหลักฐานบนภาพวาดเฟรสโกในวิหารอียิปต์โบราณแสดงให้เห็นว่ากุญแจไม้ถูกใช้มาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อน บางแหล่งอ้างว่ามีการใช้กุญแจหลากหลายประเภท ระบบกุญแจที่รู้จักครั้งแรกเป็นกุญแจแบบพิน (pin lock) โดยจะมีพินไม้ซึ่งจะตกลงมาในรูบนไม้ขัดแตะประตูตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้ไม้ขัดแตะเลื่อนไม่ได้ ส่วนลูกกุญแจจะมีแท่งไม้มีความยาวที่พอดีกับการยกพินไม้ในรูบนขัดแตะประตู ซึ่งความยาวของแท่งไม้คือตัวแปรสำคัญในการปลดกุญแจ ลูกกุญแจ (แท่งไม้) ถูกใส่เข้าไปในรูและสลักจะถูกดันในระยะที่พอดี ทำให้สามารถเลื่อนขัดแตะประตูออกได้ ทำนายฝัน ฝันว่า กุญแจของท่านได้หาย ถ้าหากคุณฝันเห็นกุญแจ ในความฝันนั้น คุณ ฝันว่า กุญแจหาย ทำนายฝันว่า ท่านจะต้องได้รับความเดือดร้อน และจะต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง

ฝันว่า ได้ดวงแก้ว ดวงแก้ว เป็นควอตซ์ชนิดหนึ่ง มีหลายสี แต่ที่นิยม คือ จุยเจียใส เป็นรัตนชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโปร่งใส ในโลกมนุษย์จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยม ส่วนของเทวดาจะมีลักษณะกลมใส จุยเจีย เป็นภาษาจีน มีความหมายว่า หินที่ความใสเหมือนน้ำ ในภาษากรีก หมายถึง ก้อนน้ำแข็ง ทำนายฝัน ฝันว่า ได้ดวงแก้ว เมื่อใดที่คุณหลับสนิท และคุณ ฝันว่า ได้ดวงแก้ว  ทำนายฝันว่า ท่านจะได้รับโชคลาภจากทางสัตว์หรือจากสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน และช้าง ม้า วัว ควาย หมู นก เป็ด ไก่ เหล่านี้ เป็นต้น

ฝันเห็น ร่ม ฝันว่า ได้กางร่ม  ร่มที่เรียกว่า Umbrella มีรากศัพท์มาจากคำว่า Umbra ซึ่งเป็นภาษาละติน แปลว่า “บังแดด” เกิดขึ้น เมื่อราว 3,400 ปีก่อน ในดินแดนเมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นดินแดนที่ร้อนระอุตลอดทั้งปี จึงมีการใช้ร่มบังแดด ชาวกรีกได้รับเอาวัฒนธรรมการกางร่มมาจากอียิปต์ ซึ่งเชื่อกันว่า ท้องฟ้าคือร่างกายของเทพธิดานามว่า “นัต” ซึ่งปกคลุมโลกดุจร่มอันมหึมา มนุษย์จึงได้คิดสร้างร่มขึ้นไว้เป็นตัวแทนของเทพธิดานัต เพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่อยู่ใต้ร่มเงา ผู้ที่จะกางร่มได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น   ทำนายฝัน ฝันเห็น ร่ม ฝันว่า ได้กางร่ม เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านได้ ฝันเห็น ร่ม ฝันว่า ได้กางร่ม ทำนายฝัน ว่าท่านจะต้องพบผู้อุปถัมภ์และที่พึ่ง หรือได้เป็นใหญ่เป็นโต เช่น จะได้รับเกียรติยศอย่างสูงก็เป็นได้

ฝันว่า ได้กินอาหาร  อาหาร หมายถึงสสารใด ๆ ซึ่งบริโภคเพื่อเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือสัตว์ และมีสารอาหารสำคัญ อาทิเช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูดซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปสร้างพลังงาน คงชีวิต และ/หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต ในอดีต มนุษย์ได้มาซึ่งอาหารด้วยสองวิธีการ คือ การล่าสัตว์และเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์  (hunting and gathering) และเกษตรกรรม ปัจจุบัน พลังงานจากอาหารส่วนใหญ่ที่ประชากรโลกบริโภคนั้นผลิตจากอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งดำเนินการโดยบรรษัทข้ามชาติซึ่งใช้เกษตรประณีต และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตของระบบให้ได้มากที่สุด ทำนายฝัน ฝันว่า ได้กินอาหาร  ในความฝัน ท่านอาจจะได้ไปงานเลี้ยง หรือรับประทานอาหารกับครอบครัว  ฝันว่า ได้กินอาหาร ทำนายฝันว่า  ช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์  ท่านจะได้พบกับความสุขสำราญ และจะได้ลาภบุตรบริวาร

ฝันเห็น ข้าวสาร ฝันว่า เห็นข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ข้าว เป็นพืชจำพวก ธัญพืช ที่สามารถกินเมล็ดได้ ถือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ต้นข้าวมีลักษณะภายนอกบางอย่าง เช่น ใบ กาบใบ ลำต้น และรากคล้ายต้นหญ้า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากในทวีปเอเชีย โดนเรียกพื้นที่ปลูกว่า นาข้าว และผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกข้าวเรียกว่า ชาวนา ในประเทศไทย ข้าวหอมมะลิมีสายพันธุ์ในประเทศและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ทำนายฝัน ฝันเห็น ข้าวสาร ฝันว่า เห็นข้าวสารที่หุงสุกแล้ว เมื่อคุณหลับสนิท และ ฝันเห็น ข้าวสาร หรือ ข้าวสาร ที่หุงสุกแล้วภายในเรือน ทำนายฝันว่า คุณจะได้รับข่าวจากแดนไกล อาจเป็นข่าวเกี่ยวกับญาติสนิท เพื่อนๆ หรือลูกหลานที่จากกันไปหลายๆ ปี ซึ่งได้รับการติดต่อมาโดยไม่นึกฝัน

ฝันเห็น ต้นไม้ ฝันว่าตนเองได้ ขึ้นต้นไม้ มีอาการเหนื่อยหอบทุลักทุเล  ต้นไม้ คือ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่น ๆ บางสายพันธุ์สามารถสูงได้ถึง 115 เมตร และบางพันธุ์สามารถมีอายุยืนยาวสองถึงสามพันปี ต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็ก หญ้า สาหร่าย เป็นต้น ต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติ เนื่องจากมันสามารถป้องกันภูมิประเทศจากการกัดเซาะ และเป็นส่วนสำคัญของการปรับภูมิทัศน์และการเกษตร เนื้อไม้จากต้นไม้เป็นวัสดุที่ใช้ทั่วไปในการก่อสร้างเช่นทำผนังและโครงสร้าง ต้นไม้ประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกัน ทำนายฝัน ฝันเห็น ต้นไม้ ฝันว่าตนเองได้ ขึ้นต้นไม้ มีอาการเหนื่อยหอบทุลักทุเล  ถ้าหากคุณนอนหลับสนิท ในช่วงเวลาพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืน แล้ว ฝันว่าตนเองได้ ขึ้นต้นไม้ มีอาการเหนื่อยหอบทุลักทุเล ปีน ขึ้นต้นไม้ ด้านบน ทำนายฝันว่า การงานที่คิดไว้จะเป็นผลสำเร็จ แม้จะมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ถ้าฝันว่าปีน ขึ้นต้นไม้ ไปแล้ว ตกลงมา […]

  ฝันเห็น ขอทาน ฝันว่า เห็นขอทานเข้ามาขอเงิน ขอทาน เป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตโดยขอรับบริจาคเศษเงินของผู้ที่สัญจรไปมา (ขอทานชนิดที่ขอเงินและร้องรำทำเพลงด้วย จะเรียกว่า วณิพก) มักพบในที่คนสัญจรพลุกพล่าน เช่น ตลาด สะพานลอย ลักษณะทั่วไปขอทานจะแต่ตัวโทรมด้วยเสื้อผ้าเก่า ๆ หรือ ขาดวิ่น ดูเป็นที่น่าสงสาร และมี ขัน หรือ อุปกรณ์เพื่อรับเงินบริจาคบางคนก็เป็นคนพิการ ซึ่งไม่สามารถทำมาหากินอย่างอื่นได้ ทำนายฝัน ฝันเห็น ขอทาน ฝันว่า เห็นขอทานเข้ามาขอเงิน ฝันเห็น ขอทาน นั่ง ขอทาน หรือ ขอทาน เข้ามาขอเงิน ทำนายฝันว่า คนอายุน้อยกว่าอาจสร้างปัญหาให้คุณ ให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ระวังเรื่องเดือดร้อนอันเกิดจากเพศตรงข้าม ความรัก ช่วงเวลานี้ เห็นมีแต่เรื่องขัดแย้ง มีปากเสียงกันบ่อย แต่ถ้ารู้จักคำว่าให้อภัย ก็จะกลับมาใคร่กันดีกว่าเก่า การงาน เป็นช่วงจังหวะดีที่จะเริ่มงานใหม่ และจะประสบความสำเร็จ เพียงแต่ต้องอดทนทำงานหนักไปก่อน  

ฝันเห็น ขวาน ฝันว่า ได้จับขวาน ขวาน เป็นเครื่องมือที่มีมาแต่อดีต ใช้ในการ ตัดไม้ หรือหั่นไม้ รวมไปถึงการใช้เป็นอาวุธ โดยทั่วไปขวานจะประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วนหัว และส่วนด้ามจับ โดยจะเห็นได้ว่าขวานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับลิ่ม ที่ใช้ในการผ่อนแรง  ขวานในสมัยโบราณ ส่วนหัวทำจากหิน และผูกเข้ากันกับด้ามไม้ ในขณะที่ขวานในยุคปัจจุบันส่วนหัวจะสร้างจากเหล็กและด้ามจับไม้ โดยขวานจะมีทั้งแบบที่ด้ามยาว และแบบด้ามสั้นขึ้นอยู่กับงานที่ใช้ ทำนายฝัน ฝันเห็น ขวาน ฝันว่า ได้จับขวาน ถ้าคุณฝันเห็นขวาน ฝันว่า ได้จับขวาน ทำนายฝันว่า สิ่งที่ตั้งใจไว้มากอาจจะยังไม่สำเร็จทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟลุคๆ  ให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อน มีแต่คนคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอ ด้านการงาน การเจรจาธุึรกิจการงานจะสำเร็จลุล่วงไปด้วดี ถ้าเป็นธุรกิจของตนเอง จะประสบความสำเร็จ  ด้านความรัก ต่างคน ต่างมีความลับ อึดอัด แน่นอก

ฝันเห็น ขอนไม้ ฝันว่า ได้จับ ขอนไม้ ต้นไม้ คือ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้มีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่น ๆ บางสายพันธุ์สามารถสูงได้ถึง 115 เมตร และบางพันธุ์สามารถมีอายุยืนยาวสองถึงสามพันปี ต้นไม้ทุกชนิดจัดว่าเป็นพืช แต่พืชบางชนิดอาจไม่จัดว่าเป็นต้นไม้ เช่น พืชเถาขนาดเล็กหญ้า สาหร่าย เป็นต้น ขอนไม้ คือ ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ อาจได้มาจากไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แข็งแรง นิยมนำไปแปรรูปในรูปแบบต่างเช่น เครื่องมือเครื่องใช้หรืออาจนำไปสร้างที่พักอาศัยในภาคครัวเรือนเป็นต้น ทำนายฝัน ฝันเห็น ขอนไม้ ฝันว่า ได้จับ ขอนไม้ ถ้าหากคุณนอนหลับพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม และคุณได้ ฝันเห็น ขอนไม้ ได้จับ ขอนไม้ หรือ ขอนไม้ ลอยน้ำมา ทำนายฝันว่า จะมีลาภในการเสี่ยง ถ้าคุณเป็นคนนิยมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเล่นหวย ก่อนถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เลขเด็ด   อย่าลืมไปทำบุญด้วยการให้ทานอะไรก็ได้ เช่นซื้อสัตว์ที่ตลาดไป ป ล่อย ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ผู้ล่วงลับไป แล้ว ให้เงินแก่คนยากไร้ ตามกำลังทรัพย์ที่พอดี

ฝันเห็น ขนสัตว์ หรือเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ ฝันว่า ได้สวมใส่ เสื้อ ขนสัตว์ ขนสัตว์ หมายถึง ขนที่ปกคลุมร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ก็ไม่ใช่ทุกชนิดที่จะมีขนสัตว์ ซึ่งจะใช้คำว่า เปลือย หรือ ไร้ขน ประกอบ เช่น สุนัขไร้ขน เป็นต้น ขนสัตว์ประกอบด้วยขนชั้นล่าง ขนชั้นบน และบางชนิดก็มีขนชั้นกลาง ขนชั้นล่างจะเป็นขนเส็นสั้นๆ เป็นฝอย แบน หยักศก และหนาแน่นกว่าชั้นบน เพื่อเก็บกักอากาศ ส่วนขนชั้นบนจะเป็นเส้นยาวและตรง ขนชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มองเห็นได้ปกติทั่วไป และอาจมีสีและลวดลายอยู่ด้วย ทำนายฝัน ฝันเห็น ขนสัตว์ หรือเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ ฝันว่า ได้สวมใส่ เสื้อ ขนสัตว์ ในตอนกลางคืน เมื่อเราเข้านอน และหลับสนิท ในความฝัน เรา ฝันเห็น ขนสัตว์ หรือเสื้อผ้าที่ทำด้วย ขนสัตว์ หรือได้สวมใส่ เสื้อ ขนสัตว์ ทำนายฝัน ว่าจะได้รับทุกข์หรือเคราะห์จากศัตรูที่คิดร้าย หรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน  ขอแนะนำให้ไปทำบุญด้วยการให้ทานอะไรก็ได้ เช่นซื้อสัตว์ที่ตลาดไป […]

ฝันเห็น บันได ฝันว่า เดิน วิ่ง ขึ้นบันได  บันได เป็นชื่อเรียกของสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบมาเชื่อมต่อระหว่างจุดยืนที่ระดับความสูงแตกต่างกัน บันไดโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง โดย หรืออาจจะมีวางตันเป็นเกลียว เรียกว่า บันไดวน บันไดที่มีการติดตั้งเครื่องจักรให้มีการเลื่อนอัตโนมัติจะเรียก บันไดเลื่อน บันไดอันแรกของโลกถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคหินเก่า โดยมนุษย์ยุคหินชนเผ่าวัยชรา เป็นผู้สร้างเพื่อใช้ขึ้นไปยังภูเขาและใช้ลงไปสู่แหล่งน้ำ ทำนายฝัน ฝันเห็นบันได ฝันว่า เดิน วิ่ง ขึ้นบันได ในตอนกลางคืนที่เป็นเวลาพักผ่อน เมื่อเราเข้านอนหลับสนิท และ ฝันว่าเดิน ขึ้นบันได วิ่ง ขึ้นบันได หรือไต่ ขึ้นบันได (ขึ้นที่สูง) ทำนายฝันว่า การงานที่กำลังทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางดี แต่จะมีศัตรูคิดร้ายหรือคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่ง

ฝันเห็น ขวดแก้ววางเรียงราย ฝันว่า เห็นขวดใส่น้ำ ขวด เป็นภาชนะที่มีรูปทรงยาว ทั่วไปใช้บรรจุน้ำ หรือของเหลว ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุประเภทแก้ว หรือ พลาสติก รูปทรงของขวดมีหลายแบบ โดยทั่วไปปากขวดมีขนาดหน้าตัดเล็กกว่าตัวขวด ถ้าหน้าตัดเท่ากันเรียกว่ากระบอก ทำนายฝัน ฝันเห็น ขวดแก้ววางเรียงราย ฝันว่า เห็นขวดใส่น้ำ เมื่อยามค่ำคืน ที่เราเข้านอนพักผ่อน ในขณะที่หลับสนิท เราอาจ ฝันเห็นขวดแก้ววางเรียงราย หรือขวดใส่น้ำเต็มเกือบทุกขวด ทายว่า จะได้รับข่าวดีหรือลาภยศทางไกล ถ้าห็นขวดเปล่า จะถูกหลอกลวง หรือถูกขโมยทรัพย์สิน ถ้าฝันเห็นขวดแตกกระจาย จะเกิดการทะเลาะวิวาท

 ฝันเห็น ไข่เป็ด หรือไข่ไก่  ฝันว่า เห็นไข่ ไข่นกเป็นอาหารธรรมดาทั่วไปและเป็นหนึ่งในส่วนประกอบมากประโยชน์ที่สุดที่ใช้ในการปรุงอาหาร ไข่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่หลายสาขา ไข่นกที่ใช้กันมากที่สุดมาจากไก่ เป็ดและห่าน และไข่ที่เล็กกว่า เช่น ไข่นกกระทา ใช้บ้างเป็นบางครั้ง เช่นเดียวกับไข่นกที่ใหญ่ที่สุด ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกนางนวลถือว่าเป็นอาหารราคาแพงในอังกฤษเช่นเดียวกับบางประเทศสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนอร์เวย์ ในบางประเทศแอฟริกา ไข่ไก่ต๊อก พบเห็นทั่วไปในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ผลิไข่ไก่ฟ้า และอีมูรับประทานได้อย่างดี แต่หาได้ไม่กว้างขวางนัก บางครั้งไข่ได้มาจากชาวนา พ่อค้าสัตว์ปีกหรือห้างสรรพสินค้าหรูหรา ไข่นกป่าส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในหลายประเทศ ซึ่งห้ามการเก็บหรือขาย หรืออนุญาตให้กระทำได้เฉพาะบางช่วงเวลาของปี ทำนายฝัน ฝันเห็น ไข่เป็ด หรือไข่ไก่  ฝันว่า เห็นไข่ ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาของการนอนหลับพักผ่อน คุณหลับสนิท และ ฝันเห็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ถ้าเป็นจำนวนน้อยทายว่าจะได้ลาภเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าฝันเห็นกองไข่จำนวนมากๆ ทายว่าจะเกิดความยุ่งยากในครอบครัว (ในตำราฝันของอาร์เตมิดอเร ปราชญ์ชาวกรีก ทายว่าถ้าฝันเป็นของนายแพทย์ จะได้รับชื่อเสียงเกียรตินิยม)

ฝันเห็น กังหัน ฝันว่า เห็นกังหันกำลังหมุน ทำนายฝัน กังหัน เป็นเครื่องจักรในลักษณะหมุนที่เปลี่ยนพลังงานของการไหลของของเหลวมาเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นเพื่อใช้งาน พื้นฐานของกังหันจะประกอบไปด้วยแกนที่หมุนได้และใบกังหัน โดยของเหลวที่เคลื่อนไหวจะมาสัมผัสกับใบกังหัน ซึ่งจะไปขับเคลื่อนแกนหมุนเพื่อสร้างพลังงานอื่นต่อไป ตัวอย่างของกังหันในยุคแรกได้แก่ กังหันลม และ กังหันน้ำ กังหันแก๊ส กังหันไอน้ำ และกังหันน้ำ มักจะมีฝาปิดบริเวณรอบใบกังหัน ทำนายฝัน ฝันเห็น กังหัน ฝันว่า เห็นกังหันกำลังหมุน ในช่วงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลาที่เราหลับพักผ่อน และคุณอาจ ฝันเห็น กังหัน ฝันว่า เห็นกังหันกำลังหมุน ทำนายว่า ท่านยังจนก็จะกลับร่ำรวยขึ้นมาในไม่ช้า แต่ถ้าท่านร่ำรวยอยู่แล้ว อาจจะต้องทรุดลงไปก็อาจจะเป็นได้

ฝันว่า โกนผม ฝันเห็น โกนหนวด ทำนายฝัน ตามความเชื่อแต่เก่าก่อนในประเทศจีน เส้นผมมักถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางไสยศาสตร์ ใช้ปลุกเสกเล่นของต่างๆ นานา ต่อมาสำนักปรัชญาขงจื้อได้เผยแพร่แนวความคิด “ร่างกาย เส้นผม ผิวหนัง พ่อแม่ให้ มิกล้าทำลาย” ขึ้นมา ทำให้ความเชื่อที่ว่าการตัดผมถือเป็นการไม่กตัญญูต่อบุพการีเริ่มหยั่งรากฝังลึกลงไปในสังคมจีน ชาวจีนในขณะนั้นหันมาให้ความสำคัญกับผมเป็นอย่างมาก จะตัดผมก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์จำเป็นเท่านั้น เช่น ปลงผมบวชเป็นชี เป็นหลวงจีน เป็นต้น ด้วยแนวความคิดที่ให้ความสำคัญกับเส้นผมนี้เอง จึงทำให้มีการใช้ “การโกนผม” เป็นวิธีการลงโทษวิธีหนึ่งไปด้วย และถือเป็นครั้งแรกที่เส้นผมมาเกี่ยวข้องกับการเมือง ดังเช่นวิญญูชนแห่งรัฐฉีนาม “ฉุน อี๋ว์คุน” (???) ในยุคชุนชิว ก็เคยถูกลงโทษด้วยการโกนศีรษะเช่นกัน โดยชื่อเรียก “คุน” ของเขา ซึ่งแปลว่า “การลงโทษด้วยการโกนผม” ก็มีที่มามาจากการถูกลงโทษครั้งนั้นนั่นเอง ทำนายฝัน ฝันว่า โกนผม ฝันเห็น โกนหนวด เมื่อถึงเวลาพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืน หลังจากที่นอนหลับสนิท คุณได้ ฝันว่าโกนผม ฝันเห็น โกนหนวด ทำนายฝันว่า จะได้รับเคราะห์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเจ็บป่วย ควรรดน้ำมนต์