รับตรง โรงเรียนไปรษณีย์ 2557 อัพเดทล่าสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557  ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 210 คน แบ่งเป็นเพศชาย 130 คน และเพศหญิง 80 คน ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และได้รับเงินเดือน อัตรา 10,150 บาท ต่อเดือน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับตรง โรงเรียนไปรษณีย์ 2557 มีดังต่อไปนี้ ================================================================ รับตรง โรงเรียนไปรษณีย์ 2557 คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 เทอม) ================================================================ คุณสมบัติของผู้สมัครรับตรง โรงเรียนไปรษณีย์ 2557 สัญชาติไทย เพศหญิง […]

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 รวม 180 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 รวมทั้งหมดจำนวน 180 อัตรา โดยแบ่งการรับสมัครออกเป็นสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ บุคคลทั่วไป (เพศชาย)  จำนวน 165 อัตรา บุคคลทั่วไป ไทย – มุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพศชาย)  จำนวน 12 อัตรา บุคคลทั่วไป ไทย – พุทธ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพศชาย) จำนวน 3 อัตา สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครสอบ นักเรียนเตรียมทหาร ในครั้งนี้ ให้สมัครได้ทางระบบออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2557 […]

รับตรง นักเีรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2557 รวม 85 คน รับตรง นักเรียนพยาบาล เป็นหลักสูตรพยาบาล ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2557 สำหรับปีนี้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตด้วย โดยแบ่งเป็นประเภททุนกองทัพบก สำหรับเพศหญิงจำนวน 20 ทุน เท่านั้น รับตรง นักเรียนพยาบาล ประภททุนส่วนตัว วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับนักเรียนพยาบาล จำนวน 60 คน ทั้งเพศหญิง และเพศชาย แต่จำกัดจำนวนเฉพาะเพศชาย เพียง 10 คนเท่านั้น  สำหรับน้องๆ นักเรียนชาย – หญิง ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต หากมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นพยาบาล ได้สวมเครื่องแบบของกองทัพบก ทำงานเสียสละเพื่อชาติ และส่วนรวม โอกาสดีมาถึงแล้วนะคะ โดยเฉพาะนักเรียนหญิง ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยทุนการศึกษาจากกองทัพบก ครั้งนี้ความฝันกำลังจะเป็นจริงแล้ว รับตรง […]

สมัครสอบเตรียมทหาร 2557 เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการเปิดรับตรง สอบตรง เตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า ได้แก่ นักเรียนเตรียมทหารนายร้อย จปร. , นักเรียนเตรียมนายเรืออากาศ, นักเรียนเตรียมนายเรือ และนักเรียนเตรียมนายร้อยตำรวจ วันนี้ lnwtalk ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า มาฝากสมาชิกที่สนใจ ต้องการรับราชการทหาร – ตำรวจ ก็ขอให้ทุกๆ คนสมหวัง ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการนะคะ [สอบตรง เตรียมทหาร] สมัครสอบเตรียมทหาร 2557 เปิดรับสมัครแล้ว   การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จปร. ประจำปี 2557 ผู้สนใจ สามารถสมัครสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 – 20 มีนาคม 2557 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด>>>>สมัครสอบเตรียมทหาร 2557 เหล่าทหารบก     การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของโรงเรียนนายเรืออากาศ […]

รับตรง ม.เกษตร อินเตอร์ 57 สาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการรับตรง ม.เกษตร อินเตอร์ 57 ครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะ เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องการคัดเลือกน้องๆ ที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยการรับสมัคร เน้นๆ คุณสมบัติของผู้สมัครรับตรง ม.เกษตร อินเตอร์ ถ้าหากน้องคนไหน เรียนจบจากโรงเรียนนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศ ก็ยิ่งดี สำหรับน้องๆ ที่สนใจร่วมโครงการรับตรง ม.เกษตร อินเตอร์ ตามประกาศ รับตรง ม.เกษตร อินเตอร์ 57 สาขาเศรษฐศาสตร์ หากพบว่า มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดไว้เบื้องต้น ก็รีบมาสมัครได้เลยนะคะ เพราะกำลังเปิดรับสมัครอยู่ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2556 นี้เท่านั้น  ส่วนรายละเอียดการรับสมัคร ให้อ่านได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>รับตรง ม.เกษ๖ร อินเตอร์ 57 […]

รับตรง พระนครเหนือ 57 โควตาพื้นที่ จ.ระยอง ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดระยอง สำหรับโครงการรับตรง พระนครเหนือ 57 ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และระดับ ปวส.  ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโควต้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสรรไว้ให้โดยเฉพาะ แยกเป็น ระดับ ปวส.  จำนวน 60 คน ระดับ ม.6  จำนวน 60 คน สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ต้องการสมัครรับตรง พระนครเหนือ 57 ตามประกาศ รับตรง พระนครเหนือ 57 โควตาพื้นที่ จ.ระยอง ให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากลิ้งก์แนบท้ายประกาศได้เลย ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำลังเปิดรับสมัคร รับตรง 57 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 […]

รับตรง มธ.อินเตอร์ 57 คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับตรง 57 กันแล้ว สมาชิกที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เตรียมตัวสมัครรับตรง 57 มธ.อินเตอร์ กันได้แล้ว โดยครั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมฯ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง 57 จำนวน 15 คนเท่านั้น สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครรับตรง 57 มธ.อินเตอร์ ตามประกาศ รับตรง มธ.อินเตอร์ 57 คณะสถาปัตย์ ให้เข้าไปดูรายละเอียดที่ลิ้งก์แนบท้ายประกาศด้านล่างนี้ได้เลย การสมัครรับตรง 57 มธ.อินเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556 นี้เท่านั้น อย่าพลาดโอกาสดีๆ นะคะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเิติม >>>>รับตรง 57 มธ.อินเตอร์ >>>>http://admissions.enn.co.th/8945<<<<    

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรง 2557 ครั้งนี้ เป็นการรับตรงของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย น้องๆ ที่มีความใฝ่ฝัน อยากจะเป็นพยาบาล ช่วยเหลือชีวิตคนป่วย ในครั้งนี้ฝันจะเป็นจริง เพราะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในขั้น ม. 6 หรือสำเร็จชั้น ม.6 แล้ว โดยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ที่ได้กำหนดไว้ ตามลิ้งก์แนบท้ายประกาศ สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครรับตรง 2557 ตามประกาศ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง 2557 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นั้น มีให้สมัครรับตรงทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ ประเภทรับตรง จำนวน 90 คน ประเภทโควตา จำนวน 50 คน ประเภทโควตาพิเศษ จำนวน 5 คน โดยจะเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 – […]

นิติศาสตร์ มอ. รับตรง 2557 ความสามารถพิเศษ จีน – อังกฤษ ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยกำลังเปิดโครงการรับตรง เพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือในระดับชั้นเดียวกัน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทุกคณะ สำหรับครั้งนี้ เป็นโครงการรับตรงนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2557  นักเรียนคนไหนที่มีความพร้อมในด้านภาษา มีโอกาสเข้าเรียนต่อได้อย่างสบายๆ ถ้าหากสนใจ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งก์แนบท้ายประกาศกันเลยนะคะ โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 คุณสมบัติ นิติศาสตร์ มอ. รับตรง 2557 ความสามารถพิเศษ จีน – อังกฤษ  กำลังศึกษาอยูาชั้น ม.6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลสอบวัดผลขั้นต่ำทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้     กำหนดการ นิติศาสตร์ […]

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับตรง 2557 กันเลยนะคะ ซึ่ง ม.เกษตร รับตรง ความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2557 น้องๆ คนไหนที่มีความสามารถในด้านนี้ ให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ในลิ้งที่แนบท้ายประกาศ เกี่ยวกับประเภทกีฬาที่รับสมัคร ส่วนมากคนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ก็มักจะรู้ตัวกันดีอยุ่แล้วว่า จะต้องมีประกาศนียบัตรจากสมาคมกีฬาที่เราแข่งขันอยู่ อย่างน้อย 3 ปี ซึ่งจะต้องอยู่ในระดับเหรียญทอง แต่ไม่ใช่ว่าอันดับรองลงมาจะไม่มีสิทธิ์นะคะ ขึ้นอยู่กับการแข่งขันต่อหน้าคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยด้วย lnwtalk ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่จะได้เป็นช้างเผือกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ล่วงหน้ากันเลยนะคะ   ม.เกษตร รับตรง ความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการรับตรง โควตา ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครจำนวน 147 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ ม.เกษตร รับตรง ความสามารถพิเศษ (กีฬา) 2557 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 มีความสามารถทางด้านกีฬา(รายระเอียดตามไฟล์แนบ) ใช้คะแนน GAT,PAT กำหนดการ ม.เกษตร รับตรง ความสามารถพิเศษ […]

รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2557 คณะอุตสาหกรรมเกษตร น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถ้าต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการรับตรง วันนี้ lnwtalk มีโครงการดีๆ มาฝากกันนะคะ น้องๆ คนไหนสนใจ ก็ติดตามอ่านรายละเอียดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถในด้านต่างๆ ได้เข้าศึกษาในคณะต่างๆ ดังนี้ค่ะ  โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง รับจำนวน 15 คน โครงการบัวหลวง รับจำนวน 15 คน คุณสมบัติ รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2557 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ ในโรงเรียนทั่วประเทศ และจบการศึกษาก่อนเดือน เมษายน 2557 โครงการบัณฑิตอุสาหกรรมเกษตรศรีตรัง GPAX 4ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 โครงการบัวหลวง GPAX 4ภาคเรียน […]

ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรง 2557 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เริ่มเผยหมายกำหนดการ รับตรง 2557 ออกมาทีละหน่อยแล้ว สำหรับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งกำลังจะเปิดโครงการรับตรง 2557 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันได้เลยนะคะ  ยังไงๆ ม.แม่ฟ้าหลวง ก็ต้องเปิดรับตรง 2557 แน่นอน เพียงแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่นอน  แต่ในวันนี้ lnwtalk ได้นำข่าวดีๆ มาฝากน้องๆ ล่วงหน้า อดใจรอวันเวลาที่รับสมัครจริงกันหน่อยนะคะ

ม.ศิลปากร รับตรง 2557 คณะมัณฑนศิลป์ โครงการรับตรง 2557 ปีนี้ เริ่มคึกคักกันแล้วนะคะ น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คงกำลังตัดสินใจเลือกคณะที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่ใช่ ใครเรียนเก่ง เกรดเฉลี่ยดี ก็มีสิทธิ์เลือกมากหน่อย แต่สำหรับน้องๆ ที่เรียนไม่ค่อยเก่ง ก็ยังมีเวลาเตรียมตัวกันอยู่นะคะ โอกาสมักจะเป็นของคนที่ไขว่คว้าเสมอ ในวันนี้ lnwtalk ได้นำข่าว ม.ศิลปากร รับตรง 2557 คณะมัณฑนศิลป์ มาฝากน้องๆ เหมือนเช่นเคย ใครที่มีความชอบทางด้านศิลปะ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพราะเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่อยากเข้าศึกษาต่อในคณะมัณฑนศิลป์ เตรียมไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลยค่ะ ประเภทโครงการปกติ  สาขาวิชาและจํานวนที่รับเข้าศึกษา ม.ศิลปากร รับตรง 2557  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 61 คน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 41 คน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 คน สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 45 คน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา […]

ม.ขอนแก่น รับตรง 2557 โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 2557 ช่วงนี้ มีมาให้เลือกกันไม่หวาดไหวกันเลยทีเดียว ตอนนี้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หากมีความใฝ่ฝันที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตอนนี้ มข. กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อใน โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 1)  เตรียมตัวสมัครเข้าเรียนต่อกันได้แ้ล้วนะคะ หากว่าสอบติดในครั้งแรก ก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับตัวเอง ซึ่ง lnwtalk ก็ขอเอาใจช่วยน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ คุณสมบัติ ม.ขอนแก่น รับตรง 2557 รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า การคัดเลือก ม.ขอนแก่น รับตรง 2557 โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา ได้แก่ สามัญ 1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ […]

ปฏิทิน รับตรง 12 จังหวัด ม.บูรพา 2557 ใครยังไม่มีปฏิทินการรับสมัคร และหลักเกณฑ์การรับตรง ของมหาวิทยาลัยบูรพากันบ้าง วันนี้ lnwtalk มีปฏิทินการรับตรง และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ที่ ม.บูรพา กำหนดขึ้นมาในขอบข่าย 12 จังหวัด น้องๆ ที่สนใจอยากจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยยาลัยบูรพา สามารถศึกษารายละเอียดได้จากตารางที่ lnwtalk นำมาเสนอไว้ให้พร้อมแล้ว หรือจะศึกษาต่อในเอกสารแนบท้ายประกาศด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ปฏิทินการและเกณฑ์การรับตรง 12 จังหวัด ม.บูรพา 2557     เอกสารประกอบข่าว :  ร่างปฏิทินการรับสมัครประเภทรับตรง 12 จังหวัด(ลงเว็บ).pdf  

โครงการช้างเผือก ลาดกระบัง รับตรง 2557 รับตรง 2557 ครั้งนี้ เป็นโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ประจำปีการศึกษา 2557 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อโครงการช้างเผือก น้องๆ ก็คงจะรู้จักกันดีว่า เป็นโครงการสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน หรือผลงานความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ดีเด่น เป็นตัวแทนโรงเรียน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนต้นสังกัด และครั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เล็งเห็นความเพียรพยายาม และเพื่อตอบแทนความทุ่มเททั้งด้านการเรียน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลงานและความสามารถพิเศษ ได้เข้าร่วมโครงการช้างเผือก โดยน้องๆ จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามเงื่อนไขของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้วางไว้ดังนี้ คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) 1.โรงเรียนนั้นจะต้องมีนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 100 คนขึ้นไป 2. สําหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นรายๆไป 3. การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับจํานวนนักเรียนในชั้น ม.6 หรือได้รับการ 4. พิจารณาเป็นรายๆไป ในสายวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่กําหนดดังนี้ นักเรียน 100 คน ขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอชื่อได้ […]

ม.บูรพา รับตรง 56 เพิ่มเติม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ข่าวดี!!! เป็นข่าวดีสุดๆ สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาล วันนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดโครงการรับตรง 56 เพิ่มเติม โดยเปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) โดย ม.บูรพา รับตรง 56 เพิ่มเติม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  น้องๆ คนไหนที่สนใจ ให้ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวเพิ่มเติม แนบท้ายประกาศด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ  หรือสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา ซิ้มเทียม โทร. 038-102893 เอกสารประกอบข่าว :  รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 2556 เพื่มเติม.pdf  

ม.สงขลา รับตรง เพิ่มเติม 2557 มาแล้วค่ะ อัพเดทล่าสุด โครงการรับตรง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับน้องๆ ที่ตั้งใจ อยากจะเข้าศึกษาต่อ ม.สงขลา ปีการศึกษา 2557  ตอนนี้ ม.สงขลา รับตรง เพิ่มเติม 2557 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลายโครงการกันเลยทีเดียว  หากน้องๆ คนไหนที่อยากจะเข้าศึกษาต่อ ไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  หรือมีทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ ก็ตัดสินใจกันให้ดี เลือกคณะที่ชอบ มหาวิทยาลัยที่ใช่ ก็จะส่งผลให้อนาคตรุ่งโรจน์แน่นอนค่ะ   โครงการทุนมงคลสุข (คณะวิศวกรรมศาสตร์) รับจำนวน 50 คน คุณสมบัติ ม.สงขลา รับตรง เพิ่มเติม 2557  กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต GPAX 5ภาคการเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 GPA คณิต เคมี ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 กำหนดการรับสมัคร ม.สงขลา รับตรง เพิ่มเติม 2557  […]