รับตรง มศว.57 เริ่มแล้ว!!!


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับตรง มศว.57 เริ่มแล้ว!!!

รับตรง ปีการศึกษา 2557 เริ่มแล้วนะคะ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้เริ่มเปิดศักราชโครงการรับตรง 2557  ตอนนี้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  (ม.6) เตรียมตัวกันได้แล้ว เพราะโครงการรับตรง ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสถาบันกวดวิชาต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น มีนักเรียนที่เข้าไปกวดวิชาแล้วสอบติดคณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก ก็จะมีนักเรียนไปสมัครเรียนกวดวิชากันมากเช่นกัน

รับตรง มศว.57 จะมีรายละเอียดของทุกคณะวิชาที่เปิดรับ รวมทั้งจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับด้วย ส่วนของท้ายประกาศจะเป็นตารางหมายกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร โครงการรับตรง มศว.57 ที่ทำเป็นตารางนี้ เพื่อให้นักเรียนไม่หลงวัน หากว่าพิมพ์เอกสารออกมา ให้ไฮไลท์ วัน เวลาที่สำคัญๆ เอาไว้ให้ดี อย่าให้พลาดได้เชียวนะคะ  เอาล่ะค่ะ lnwtalk ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่มีความมุ่งมั่น ใฝ่ฝันที่จะสอบเข้าคณะที่ต้องการ ขอให้สมหวังกันทุกคนเลยนะคะ

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

จํานวนที่จะรับ จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา วิชาเอก รหัสสาขาวิชา รหัสกลุ่มสาขา

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

รับตรง มศว.57

 

กำหนดการ รับตรง มศว.57

กำหนดการรับตรง มศว. 57

ที่มา : http://admission.swu.ac.th/

เอกสารประกอบข่าว :  http://admissions.enn.co.th/uploads/contents/2013052720641_1.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  :  รับตรง มศว.57

 

2Comments

Add yours

+ Leave a Comment