รับตรง มศว.57 เริ่มแล้ว!!! รับตรง ปีการศึกษา 2557 เริ่มแล้วนะคะ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้เริ่มเปิดศักราชโครงการรับตรง 2557  ตอนนี้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  (ม.6) เตรียมตัวกันได้แล้ว เพราะโครงการรับตรง ของแต่ละมหาวิทยาลัย จะเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งสถาบันกวดวิชาต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น มีนักเรียนที่เข้าไปกวดวิชาแล้วสอบติดคณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก ก็จะมีนักเรียนไปสมัครเรียนกวดวิชากันมากเช่นกัน รับตรง มศว.57 จะมีรายละเอียดของทุกคณะวิชาที่เปิดรับ รวมทั้งจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับด้วย ส่วนของท้ายประกาศจะเป็นตารางหมายกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร โครงการรับตรง มศว.57 ที่ทำเป็นตารางนี้ เพื่อให้นักเรียนไม่หลงวัน หากว่าพิมพ์เอกสารออกมา ให้ไฮไลท์ วัน เวลาที่สำคัญๆ เอาไว้ให้ดี อย่าให้พลาดได้เชียวนะคะ  เอาล่ะค่ะ lnwtalk ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่มีความมุ่งมั่น ใฝ่ฝันที่จะสอบเข้าคณะที่ต้องการ ขอให้สมหวังกันทุกคนเลยนะคะ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ […]

ม.นเรศวร รับตรงหลังแอด 2556 รับตรง หลังแอดมิชชั่น 2556 ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ใกล้จะถึงวันกำหนดภาคการศึกษาใหม่กันแล้ว แต่ยังคงมีน้องๆ ที่ยังตกค้าง ไม่มีที่เรียนต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ยังคงเปิดโอกาสให้กับน้องๆ เหล่านี้อยู่  โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคเลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556  หากน้องคนไหน สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้อ่านรายละเอียดต่างๆ แล้วรีบเตรียมเอกสารมาสมัครเรียนต่อกันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน นี้เท่านั้นค่ะ จำนวนที่เปิดรับ ม.นเรศวร รับตรงหลังแอด 2556 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 36 คน คณะเภสัชศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  จำนวน 30 คน คณะมนุษยศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย  จำนวน 20 คน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน […]

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี รับตรง หลังแอด 2556 รับตรง หลังแอดมิชชั่น ยังคงเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะ สำหรับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 และปวช. ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสถานศึกษาใด และเคยมีความใฝ่ฝัน อยากจะเข้าไปเป็นนักศึกษาของมหาิวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกรับตรง หลังแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2556  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีของน้องๆ อีกครั้งหนึ่ง หากว่าใครสนใจ ให้อ่านเงื่อนไขการรับตรง หลังแอด ได้ที่นี่เลยค่ะ   คณะที่เปิดรับ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี รับตรง หลังแอด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) สาขาวิศวกรรมระบบและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน […]

 ม.บูรพา สระแก้ว รับตรง รอบ 3 ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี หลังจากผ่านการ รับตรงไปถึงสองรอบแล้ว ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้เปิดโครงการรับตรง รอบที่ 3 ซึ่งเป็นการรับตรง หลังแอดมิชชั่น  โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556  น้องๆ คนไหนที่พลาดโอกาสจากการสอบแอดมิชชั่น และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันไหนดี  ถ้าสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ก็รีบตัดสินใจกันนะคะ หรือน้องๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้วิทยาเขตสระแก้ว หากตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่นี่ ก็น่าจะดี เพราะไม่ต้องเดินทางไกลจากบ้านด้วยค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  ม.บูรพา สระแก้ว รับตรง รอบ 3 ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี

พระนครเหนือ รับตรง สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (สองภาษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เป็นสถาบันที่น้องๆ หลายคนใฝ่ฝันที่จะได้เข้าศึกษาต่อ เมื่อพลาดหวังจากการแอดมิชชั่น แต่ไม่หมดโอกาสทางการศึกษานะคะ เพราะขณะนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้เปิดโครงการรับตรง เพื่อรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) โครงการปกติ  น้องๆ คนไหนที่สนใจ ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ก็รีบคว้าโอกาสทองนี้ไว้ แล้วรีบมาสมัครให้เร็วที่สุด เพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะปิดรับสมัครกันแล้วนะคะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม ที่เปิดรับ แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ใช้คะแนน O-NET รหัส 03 04 และ 05 กำหนดการ พระนครเหนือ รับตรง เปิดรับสมัครนักศึกษาวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2556 ที่ website http://www.imi.kmutnb.ac.th/ ค่าสมัคร 400.- บาท ชำระเงินที่เคาต์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2556 สอบสัมภาษณ์วันที่ 30 […]

ม.ราชภัฎชัยภูมิ รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล โครงการรับตรง ยังคงมีต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยๆ นะคะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ซึ่งพลาดหวังจากการแอดมิชชั่น  แต่ยังไม่พลาดโอกาสทั้งหมดทางการศึกษา เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้เปิดโครงการรับตรง เพื่อเป็นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 อีกครั้งหนึ่ง โดยคณะที่เปิดนั้น เป็นคณะที่น้องๆ หลายคนใฝ่ฝันที่จะเรียนต่อ เพื่อนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ นั่นเอง โดยน้องๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากประกาศด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ   คุณสมบัติ ม.ราชภัฎชัยภูมิ รับตรง มีสัญชาติไทย อายุ 17-25 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด 3 ปีการศึกษา (ม.4- ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 กำหนดการ ม.ราชภัฎชัยภูมิ รับตรง 16 – 27 พฤษภาคม 2556 จำหน่ายใบสมัคร สมัครด้วยตนเองเท่านั้น 28 […]

ลาดกระบัง รับตรง รอบ 2 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 2556 อดใจไม่ไหวจริงๆ เมื่อมีการเปิดรับตรง รอบที่ 2 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจมอเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง แน่นอนว่า สถาบันแห่งนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาในชั้น ม. 6  ดังนั้นเมื่อมีการประกาศผลแอดมิชชัน 56 แล้วมีน้องๆ หลายๆ คนที่พลาดหวังในการเข้าศึกษาต่อยังสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้  ทาง ส.พระจอมฯ ลาดกระบัง ได้เล็งเห็นถึงความรู้สึกตรงนี้ จึงได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ยังคงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบัน  โดยการรับตรง รอบ 2 นี้ เป็นการรับตรง ของคณะอุตสาหกรรมการเกษตร ลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556  น้องๆ คนไหนที่สนใจ อ่านรายละเอียดได้ตรงนี้เลยค่ะ สาขาที่เปิดรับ ลาดกระบัง รับตรง รอบ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับ 5 คน เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม รับ 5 คน วิศวกรรมแปรรูป […]

สวนสุนันทา รับตรง เพิ่มเติม โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 12 ถือว่าเป้นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง สำหรับน้องๆ ที่สำเร็จชั้น ม.6 ที่พลาดหวังจากโครงการรับตรง ซึ่งประกาศผลแอดมิชชั่นออกมาแล้ว เมื่อไม่มีรายชื่อติดในคณะที่ต้องการ น้องๆ ไม่ควรจมอยู่กับความผิดหวังนะคะ โอกาสดีๆ ยังมีให้ไขว่คว้ากันอยู่เรื่อยๆ  เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ด้วยการเปิดโครงการ รับตรง เพิ่มเติม  ซึ่งน้องๆ คนไหนที่เคยพลาดหวังกันไปแล้ว ครั้งนี้เป็นโอกาสดีๆ ซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายกันแล้ว เนื่องจากกำหนดการเปิดภาคการศึกษาใหม่ กำลังใกล้เข้ามาทุกที  ดังนั้น น้องๆ ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเข้าเรียนต่อที่สถาบันการศึกษาไหนดี ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจให้แน่นอนกันไปแล้วค่ะ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่ ก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆ กันแล้ว น้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าเรียนต่อ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่างนี้นะคะ   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษรุ่น 12 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับเข้าศึกษา สวนสุนันทา รับตรง เพิ่มเติม คุณสมบัติ สวนสุนันทา รับตรง เพิ่มเติม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) […]

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับตรง หลังแอดมิชชั่น 2556 สำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสจากโครงการรับตรง แอดมิชชั่น ไปแล้ว ยังไม่หมดโอกาสทางการศึกษานะคะ เพราะทุกๆ มหาวิทยาลัยยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ซึ่งน้องๆ ที่พลาดหวัง สามารถค้นหาการสมัคร รับตรง เพิ่มเติม ได้จาก lnwtalk.com ซึ่งได้นำโอกาสทางการศึกษามามอบให้กับน้องๆ ทุกคน  และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน โดย lnwtalk ได้นำข่าวรับตรง หลังแอดมิชชั่น ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มาฝากกัน หากมีใครสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อที่สถาบันแห่งนี้ ก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ   ที่มา : http://www.xn--56-3qi7cya7cc3i.com/admission_after.php อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับตรง หลังแอดมิชชั่น 2556  

มศว. รับตรง หลังแอดมิชชั่น 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผู้ใฝ่ฝันจะเข้าศึกษาต่อเมื่อจบ ม. 6 แต่มีน้องๆ หลายคนที่พลาดหวัง หลังจากมีการประกาศผลแอดมิชชั่น 56 ออกมา และอีกหลายๆ คนที่ยังไม่มีสถานที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ดังนั้น เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ อีกหลายคน  ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เปิดโครงการรับตรง หลังแอดมิชชั่น 2556 อีกครั้ง โดยคณะที่เปิดรับมีทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์  น้องๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันไหน ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจกันให้ดีๆ แล้วนะคะ ซึ่ง มศว. น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆ ค่ะ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2556 สาขา จำนวนที่เปิดรับ มศว. รับตรง หลังแอดมิชชั่น 2556 – คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ. 6 ปี) […]

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับตรง หลังแอด 5 คณะ การเปิดรับตรง หลังประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งนี้ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ที่ยังไม่มีที่เรียนต่อในระดับปริญญาตรีกัน โดยหลังจากที่ทราบผลสอบแอดมิชชั่นกันแล้ว น้องๆ หลายคนยังคงผิดหวังอยุ่กับการไม่ได้เข้าศึกษาต่อในคณะที่คาดหวัง  แต่มาวันนี้ โอกาสดีได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการรับตรงเพิ่มเติม ถึง 5 คณะด้วยกัน และเป็นคณะที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก หากมีน้องๆ คนไหน ที่อยากเป็นพยาบาล หรือต้องการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ก็คงจะไม่ผิดหวังกันแล้วล่ะค่ะ รีบๆ ตัดสินใจมากสมัครเรียนกันเลยดีกว่า เพราะยังไง มหาวิทยาลัยก็กำลังจะเริ่มทยอยเปิดภาคเรียนกันแล้วนะคะ คณะที่เปิดรับ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับตรง พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ฯ  การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์การแพทย์  

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัึคร นักศึกษาใหม่ 2556 หลังจากเปิดรับตรง และมีการประกาศผลแอดมิชชั่น 56 กันไปแล้ว แต่ยังมีน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกหลายๆ คน ซึ่งยังคตกค้าง และยังไม่มีสถานที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเ็ด็จเจ้าพระยา จึงมีประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโอกาสดีๆ แบบนี้ น้องๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่ศึกษาต่อ หรือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาต่อที่ไหนดี ครั้งนี้คงจะตัดสินใจกันได้แล้วนะคะ เนื่องจากมหาวิทยาลัยใกล้จะเปิดภาคการศึกษากันแล้ว หากไม่ตัดสินใจให้ดีๆ จะพลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และต้องรอไปอีก 1 ปีกันเลยทีเดียว   ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2556 (ด่วนที่สุด)ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ขยายวันรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่ 9.00 – 15.30 […]

ม. เอเชียอาคเนย์ รับตรง 4 สาขา หากน้องๆ คนไหนที่พลาดจากการการสอบแอดมิชชั่น ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ยังเปิดรับตรงกันอยู่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน กันเลยทีเดียว โดยน้องๆ ที่พลาดโอกาสเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ  ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์  สามารถเติมเต็มความฝันได้โดยการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ไม่ว่าจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไหน ก็สามารถสร้างสรรค์งาน และอนาคตได้เช่นกันค่ะ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียนต่อในคณะสุดฮิต 4 สาขา ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน นี้ ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ระดับปริญญาตรี ม. เอเชียอาคเนย์ รับตรง 4 สาขา  วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ ระดับปริญญาโท ม. เอเชียอาคเนย์ รับตรง  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม) สนใจสมัครเรียนติดต่อ โทร. […]

มทร.กรุงเทพ รับตรง เพิ่มเติม รอบที่ 4 ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศผลแอดมิชชั่นกันไปแล้ว แต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หรือ มทร.กรุงเทพ ก็ยังเปิดโอกาสรับตรงให้กับน้องๆ ที่ยังไม่มีสถานที่ศึกษาต่อ ได้ตัดสินใจกันอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ มทร.กรุงเทพ รับตรง เพิ่มเติม รอบที่ 4  โดยน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังสามารถตัดสินใจได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม นี้เท่านั้นนะคะ เพราะใกล้เปิดภาคเรียนการศึกษากันแล้ว โอกาสดีๆ ที่มหาวิทยาลัยของรัฐยังเปิดรับสมัครนักศึกษากันอยู่ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ จริงๆ  ซึ่งน้องๆ คนไหนสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สามารถอ่านรายละเอียดจากประกาศที่ปรากฏอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ กำหนดการรับสมัคร มทร.กรุงเทพ รับตรง เพิ่มเติม น้องๆ ที่สนใจ และต้องการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ให้ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2556 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หลักฐานการสมัคร มทร.กรุงเทพ รับตรง เพิ่มเติม […]

ม.บูรพา รับตรง ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2556 โอกาสดีๆ ยังเป็นของน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อยู่นะคะ สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มีที่เรียนต่อ หรือยังไม่ได้ตัดสินใจให้แน่นอนลงไปว่าอยากจะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาใด  ขณะนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา กำลังเปิดโครงการรับตรง ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556  หากน้องๆ คนไหนที่เคยตั้งใจไว้ว่า อยากจะเข้าศึกษาต่อที่ ม.บูรพา ตอนนี้ยังมีโอกาสให้ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่ชอบ และคณะที่ใช่ อยู่นะคะ  โดยน้องๆ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการรับตรง ภาค ปกติ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จากตารางด้านล่างนี้เลยค่ะ   จำนวนนักศึกษาที่รับ ม.บูรพา รับตรง ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 40 คน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) จํานวน 40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จํานวน 40 […]

ม.ศิลปากร รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2556 อัพเดทการเปิดรับตรง ครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษา โดยวิธีการรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเปิดรับด้วยกันทั้งหมด 2สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขานิเทศศาสตร์ สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาที่สถานบันที่จะเข้าศึกษาต่อ โครงการรับตรงนี้ ก็ถือเป็นโอกาสดีให้น้องเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยรายละเอียดของการรับสมัคร กำหนดการต่างๆ มีดังนี้ค่ะ   มหาวิทยาลัย ศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2556 คณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ม.ศิลปากร รับตรง สาขาเทคโนโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รับจำนวน 50 คน สาขานิเทศศาสตร์ รับจำนวน 80 คน กำหนดการ ม.ศิลปากร รับตรง สมัครได้ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชม. ปิดรับสมัครเวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม […]

ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน รับตรง เพิ่มเติม 2556 สำหรับน้องๆที่ผิดหวังกับรอบแอดมิชชั่นไปแล้วก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะ เพราะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้เปิด โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่งเปิดรับนักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี อีกในรอบ รับตรง เพิ่มเติมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยน้องๆสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการได้ดังนี้   มหาวิทยาลัยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้เปิด โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป ม.เกษตรศษสตร์ กำแพงแสน รับตรง เพิ่มเติม สัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 – 2555 (จบปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2556) ไม่เป็นนักเรียนที่รายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2556 ในทุกโครงการฯ […]

  ม.มหิดล รับตรง เพิ่มเติม หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 2556 อัพเดทข่าวสารการรับตรงที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ข่าวดีมาแล้วค่ะสำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นพยาบาล เพื่อช่วยคุณหมอดูแลคนไข้ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เปิดรับตรงเพิ่มเติม ในหลักสูตร กายอุปกรณศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ให้เข้าการรับสมัครและคัดเลือก เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ สำหรับน้องๆคนใดที่สนใจในหลักสูตรดังกล่าวก็ต้องรีบๆสมัครกันหน่อยล่ะค่ะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากท้ายประกาศนี้ค่ะ   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยานุสรณ์ เปิดทำการรับตรงเพิ่มเติม ในหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ม.มหิดล รับตรง เพิ่มเติม – เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่กำหนด – ได้คะแนนรวม GPAX, GPA (กลุ่มสาระฯ), O–NET (รหัส ๐๑ […]